کوپلینگ های صلب (RM).

  • RIGID (RM) Couplings, Type H/F from RM12, RM16, RM25, RM30,RM35, RM40,RM45, RM50

    کوپلینگ های RIGID (RM)، نوع H/F از RM12، RM16، RM25، RM30، RM35، RM40، RM45، RM50

    کوپلینگ‌های صلب (کوپلینگ‌های RM) با بوش‌های Taper Bore به کاربران امکان تثبیت سریع و آسان شفت‌های متصل کننده محکم را با انتخاب وسیعی از اندازه‌های محور بوش‌های Taper Bore می‌دهند. فلنج نر می تواند بوش را از سمت هاب (H) یا از سمت فلنج (F) نصب کند. ماده همیشه دارای فیتینگ بوش F است که دو نوع مونتاژ کوپلینگ ممکن HF و FF را ارائه می دهد. هنگام استفاده در محورهای افقی، راحت ترین مجموعه را انتخاب کنید.