کوپلینگ های MC/MCT

 • MC/MCT Coupling, Type MC020~MC215, MCT042~MCT150

  کوپلینگ MC/MCT، نوع MC020~MC215، MCT042~MCT150

  کوپلینگ های حلقه مخروطی GL:
  • ساخت و ساز ساده و بدون عارضه
  • به روغن کاری یا نگهداری نیاز ندارد
  • شوک شروع را کاهش دهید
  • کمک به جذب ارتعاش و ایجاد انعطاف پذیری پیچشی
  • در هر جهت عمل کنید
  • نیمه های کوپلینگ ساخته شده از چدن مرغوب.
  • هر مجموعه حلقه و پین انعطاف پذیر را می توان با بیرون کشیدن آنها از نیمه بوش کوپلینگ برای سهولت در تعویض حلقه های انعطاف پذیر پس از سرویس طولانی جدا کرد.
  • موجود در مدل های MC (Pilot bore) و MCT (Taper bore).