زنجیر پلاستیکی

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    زنجیر پلاستیکی SS با غلتک در مواد POM/PA6

    از SS برای پین‌ها و پیوندهای بیرونی و از پلاستیک مهندسی ویژه (سفید مات، POM یا PA6) برای پیوندهای داخلی برای مقاومت در برابر خوردگی بهتر نسبت به سری‌های استاندارد استفاده می‌کند. با این حال، هنگام انتخاب به این نکته توجه داشته باشید که حداکثر بار مجاز 60 درصد از زنجیره استاندارد است.