پیچ روی توپی

  • Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 Cast Iron

    پیچ روی توپی، نوع SM، BF در هر چدن GG22

    Bolt-on Hub برای استفاده از بوش های مخروطی از جمله نوع BF و SM طراحی شده است.
    آنها یک راه حل مناسب برای ایمن کردن روتورهای فن، پروانه ها، همزن ها و سایر وسایلی که باید محکم به شفت ها بسته شوند، ارائه می دهند.